December 11th, 2011

Цєкава рефлексия од "сьвідомыx"...


(...) Свідоміст молодих єст формувана не лем через родичів, церков і школу, але в великій мірі тіж в групі ровесників, а серед них найбарже доступни для молодих лемків фольклорни колективи – «Кичеру» і, в тій хвили неіснуючу, «Лемковину». Так в єдній, як в другій все домінували «сепаратистични», не-україньски настрої. Новом серед лемків справом єст діяльніст лемківских молодіжних організацій – обі сут русиньски, і динамічного молодіжного інтернет-порталю з карпаторуским медведьом в гербі. Прояви активности лемківско-україньских молодіжних середовиск сут мало видочни, а мож навет повісти, же не існуют.

Позитивне напевно єст тото, же ріжниці поглядів, переданой з дому традиції і конфесії не перешкаджают молодим лемкам в культивуваню лемківской ровесничой спільноти (подібні як не перешкаджат і старшим поколіньом). То справа підставова і мож ньом лем радіти, але чи в дискусії з аргументами лемків-русинів молоди лемки-українці чуют ся певном і рівноправном стороном діалогу? Мам сумніви.

Як би не било, – змушени зме, ми лемки-українці до застановліня ся над пришлим лемківством і подуманя о одповідній на гнешні часи ідейній пропозиції для молодших поколінь. Дотеперішнє виджиня справ, котре задоваляло середнє і старше поколіня не єст юж гнеска дост сучасне, часто не пристає до динамічного світа.

Одповід на питаня: Чи для ідентичности «лемко-українец» існує в пришлости місце, чи може, як рахуют стратеги сучасного карпаторусиньства – юж ні, мусиме дати собі сами. То тіж привілей, бо незалежні од всяких історично здетермінуваних процесів, одповід залежит лем од нас і лем ми маме право єй уділити.

Богдан СалейНаше слово № 22, 1 червня 2008 року
http://www.facebook.com/