November 23rd, 2012

ПАМ’ЯТКА УЧАСНИКУ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ

ПАМ’ЯТКА

УЧАСНИКУ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ

Правовою основою перепису населення в Україні є Конституція України, Закон України "Про державну статистику", Закон України "Про Всеукраїнський перепис населення".

Суб’єктами перепису населення є:

- респонденти – громадяни України, в тому числі ті, що на встановлену дату Перепису населення перебувають за її межами, а також іноземці та особи без громадянства, які на встановлену дату перепису населення перебувають на території України;

- тимчасовий переписний персонал та інші працівники, які залучаються до підготовки і проведення перепису населення, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів;

- спеціально уповноважені центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також інші юридичні особи, їх філії, відділення, представництва тощо, які залучаються згідно з їх компетенцією до проведення перепису населення;

- користувачі даних перепису населення (ст. 4 Закону України "Про перепис населення").

Респонденти (ті, кого переписують) мають право:

- знати, які первинні дані про них збираються у процесі перепису населення, з якою метою вони збираються, як, ким і з якою метою використовуються;

- ознайомитися із записами у переписних листах та іншій переписній документації, які містять інформацію про дану особу;

- вимагати від тимчасово переписного персоналу пред’явлення відповідного посвідчення. У разі відмови у такому пред’явленні, вони не зобов’язані надавати відповіді на запитання;

- за самовизначенням записати свою національність (народність) або етнічну групу (РУСИН), згідно з Інструкцією, затвердженою Наказом Державного комітету статистики від 12. 11. 2010 року № 453;

- респонденти зобов’язані безоплатно у повному обсязі за встановленою формою і у визначені терміни подати достовірні первинні дані (ст. 11 Закону України "Про перепис населення").

Права і обов’язки тимчасового переписного персоналу:

- тимчасовий персонал має право відвідувати житлові будинки та житлові приміщення в інших будівлях з метою виконання покладених на них обов’язків після пред’явлення дійсного посвідчення та за згодою господарів;

- до обов’язків тимчасового персоналу відноситься:

- перед початком опитування пред’явити респонденту відповідне посвідчення;

- якісно і в установлені терміни виконувати роботи відповідно до своїх повноважень;

- у процесі опитування безумовно дотримуватись переліку запитань, встановлених програмою Перепису, і точно передавати її зміст;

- чітко і достовірно записувати дані, які усно або письмово повідомляє респондент, не допускати перекручення їх змісту;

- неухильно дотримуватися вимог щодо заборони повідомляти будь-кому, крім опитуваного респондента, зміст заповненої щодо нього переписної документації (ст. 12 Закону України "Про перепис населення").


Collapse )


САЙТ ПОДКАРПАТСКАЯ РУСЬ


Плюс оптификация всей страны


Остывают послевыборные страсти. Скоро забудутся девизы и лозунги оппозиции всех мастей,а  хроника «подолання руїни» останется.

Установлен антирекорд низкой явки избирателей и получено более миллиона испорченных бюллетеней. А кто сомневался в таком исходе? Исключение графы «против всех» дало свой результат.

Но больше всего народ разочаровали убогие интересы кандидатов всех мастей. Отсутствие намека на понимание стратегического направления развития страны, кроме лозунга — будем дерибанить корыто в составе ЕС ,ЕЭП (нужное подчеркнуть)

При этом существующие технологические, интеллектуальные и инфраструктурные мощности нашей державы могут дать серьезные точки роста во многих направлениях.

Я хотел бы вынести на суд уважаемой публики проект в одном из таких направлений. Это прокладка магистральных оптоволоконных сетей по всей территории Украины вплоть до каждого населенного пункта, включая села, малые города и деревни.


Collapse )

САЙТ ПОДКАРПАТСКАЯ РУСЬ