getsko_p (getsko_p) wrote,
getsko_p
getsko_p

Как видят народовластие в ССТ Закарпатье-Подкарпатская Русь закарпатские кандидаты в ВР

ІV. НАДАТИ ВЛАДУ МІСЦЕВИМ ГРОМАДАМ
Стимули для економічного зростання у громаді. 
100% податку на доходи фізичних осіб, на землю та податку на нерухомість повинні залишатися на місцях. Розподіл інших податків буде забезпечувати фінансування всіх потреб громади. Нульова ставка податку на прибуток - для новостворених підприємств на 3 роки; для створених на депресивних територіях – на 5 років.
Підтримати програми енергозбереження і енергоефективності.
Домагатися, щоб у бюджеті держави окремим рядком було визначено фінансування нашого регiону. Кошти повиннi бути спрямованi безпосередньо до мiсцевих бюджетiв на вирiшення соцiально – економiчних проблем.


Створити умови для розвитку та діяльності малого і середнього підприємництва, підтримку вітчизняного виробника.
у сфері екології та туризму
- збереження і розвиток природно-рекреаційного і курортного потенціалу;
- запровадження альтернативних джерел енергії, зокрема гідроенергетики, розвиток вітроенергетики шляхом розміщення потужних вітрових енергоагрегатів у гірській місцевості та геліоенергетики для потреб населення області та комунального сектору, які є найбільшими споживачами тепла і електроенергії.
у сфері культурно-освітнього, медичного розвитку
- підтримка талановитої учнівської та творчої молоді, вчителів освітніх та мистецьких закладів, розвиток матеріально-технічної бази установ освіти та культури;
- реалізація заходів  із  реформування  системи  освіти; 
- збереження і розвиток духовності, міжконфесійної та міжнаціональної злагоди;
- розвиток науково-технічного потенціалу області; 
- забезпечення жителів області якісною та доступною медициною;
- розвиток мережі закладів охорони здоров’я; 
- поліпшення спеціалізованої, швидкої та невідкладної медичної допомоги, що надається сільському населенню, шляхом оснащення лікувально-профілактичних закладів сучасним лікувально-діагностичним обладнанням та спеціальними автотранспортними засобами.
Будуть встановлені однакові правила нарахування пенсій для всіх та скасовані спеціальні пенсії. Її розмір буде залежати від трьох чинників: трудового стажу, умов праці та заробітку.
Ми гарантуємо усім доступність до якісної, сучасної освіти, встановимо законом обсяг медичних послуг, які надаватимуться безкоштовно.
У бідному суспільстві не повинно бути багатих посадовців, їх пільги будуть скасовані, а витрати на утримання органів влади будуть скорочені удвічі.
Ми проведемо антикорупційну люстрацію – перевірку відповідності витрат і вартості майна чиновників задекларованим доходам.
Суд, прокуратура, міліція будуть захищати права людей, а не порушувати їх. На посади суддів мають прийти  молоді, освічені громадяни.
Ми повернемо народу розкрадене. Проведемо ревізію результатів державних закупівель та приватизації, здійснених нинішньою владою.
Разом з місцевими органами влади докладу всіх зусиль для відродження економіки регіону.
Вестиму постійний контроль над використанням місцевих бюджетів, систематично інформуватиму громадян  з даного питання.
Особливу увагу приділятиму роботі комунальних служб. Економічні розрахунки будуть під контролем громадськості. Комунальні послуги не повинні бути фінансовим тягарем для сім’ї.
Здоров’я, мораль, культура, чемність нинішньої молоді – результат нашої бездіяльності у їх вихованні. Зобов’язуюсь реалізувати програму оздоровлення значної частини молоді.
Домагатимусь створення безкоштовних центрів дозвілля молоді за рахунок бюджетних коштів.
Вимагатиму від Верховної Ради України прийняття закону про надання довгострокових кредитів під пільгові відсотки на придбання житла та навчання.
Домагатимусь повернення «заморожених вкладів».
Проведу ретельну роботу із забезпечення віддалених сіл округу належним медичним обслуговуванням.
Кожна людина достойна гідного життя і це сьогодні залежить від Вашого вибору 28 жовтня 2012 року.
Реальна рівність усіх громадян України перед Законом. Постулат “Друзям усе — ворогам Закон” має відійти у минуле.
- Чиновники є слугами народу і вони повинні з глибокою повагою ставитися до простих громадян. За неналежне виконаня своїх обов'язків держслужбовці мають негайно звільнятися без права в майбутньому займати відповідні посади.
- Проведення люстрації усіх осіб, що працюють на державній службі та у правоохоронних органах на предмет корупційних дій. Для цього законодавчо затвердити перевірку цих осіб на “детекторі брехні” поліграфі. При виявлені доходів та майна отриманих злочинним шляхом спрямовувати їх до державного бюджету на потреби незахищених верств населення та соціальних програм.
- Скасувати депутатську недоторканість щодо кримінальних та економічних злочинів.
 Обмежити термін дії Верховної та місцевих рад з п'яти до чотирьох років.
Економіка у інтересах народу
Українську економіку створив простий народ і вона повинна працювати в інтересах і на благо народу.
 На законодавчому рівні домагатимусь ліквідації наслідків “дикої” приватизації. Усі підприємства, що були приватизовані за заниженою вартістю мають бути повернуті у власність держави. У іншому разі власники
 запровадити чіткі і стабільні правила оподаткування для середнього і малого бізнесу;
 максимально спростити процедуру надання дозволів для започаткування та проведення підприємницької діяльності.
Мінімальна заробітна плата та пенсія повинні бути не нижчими за 2000 грн. Для цього “Багаті поділяться з бідними”. Здійснити підняття зарплат, пенсій, стипендій за рахунок українських олігархів, які нажили свої статки сумнівним шляхом.
розвиток добросусідських відносин з усіма країнами, особливо близькими сусідами Угорщиною, Словаччиною, Польщею 
- Нові покоління українців мають отримувати високий рівень базової освіти, оволодівати європейськими мовами та сучасними інформаційними технологіями.  
- Професія вчителя є стрижнем на якому базується вся державна система. Тому вчителі повинні отримувати зарплату не нижчу ніж отримують судді чи народні депутати. 
Зробіть свій вибір. Яким він буде - від цього залежатиме Ваше майбутнє.

Доступність до якісної освіти також повинно розглядатися в державі першочергово. Буржуазія не зацікавлена в тому, щоб народ мав високий рівень освіти та культури, адже набагато простіше керувати малограмотним обивателем. Ця проблема вимагає серйозного прориву в галузі наукових досліджень та забезпечення різноманітних сфер громадського життя кваліфікованими кадрами.
- налагодити суровий контроль за використанням природних багатств Закарпаття.
- мобілізувати широку громадськість на боротьбу з корупцією, за дотримання законності й порядку в містах і селах, за безпеку життя, захист честі і гідності громадян.
-  практикувати проведення зборів трудових колективів, сільських сходів, зустрічей з представниками влади, звітів депутатів, юридичних консультацій та інших способів підвищення політичної культури і активності населення.
2. Подальше впровадження адміністративної реформи з посиленням ролі областей, органів місцевого самоврядування.
3. Відстоювання багатовекторного напряму зовнішньої політики держави в полі рівноправного, економічного  партнерства з багатьма державами світу .
Першочерговими завданнями по одномандатному  виборчому окрузі  № 69 вважаю:
Реалізацію ідеї  взаємопов’язаного розвитку міста та села. Концепція такого підходу полягає у формуванні якісно нового рівня життя не міста чи села, а сучасної європейської спільноти. 
З цією метою буду працювати над  вирішенням  важливих  проблем з життя громади
- Будівництво нових та модернізацію існуючих закладів шкільної та дошкільної освіти, відповідно до потреб мешканців округу.
- Створення  державної мережі Центрів дозвілля, в яких будуть працювати  дитячі гуртки та спортивні секції, а також діятимуть клуби за інтересами для дорослих.
- Цільове  виділення коштів обласного бюджету на  розвиток  та реорганізацію інфраструктури регіону.
-  Впорядкування систем водопостачання та водоочищення,  побудова водогонів,   очистка зрошувальних каналів.
- Чітке  виконання державних програм  по ремонту доріг  місцевого та сільського ( селищного ) призначення з дотриманням фінансування в повному обсязі.
-  Проведення ремонту споруд комунальної власності: будинків культури, бібліотек, фапів та амбулаторій.
- Заміну застарілого електрообладнання у міській та сільській місцевості та відновлення роботи вуличного освітлення .
Враховуючи специфіку Закарпаття як регіону в цілому особливу увагу буду приділяти:
- Всебічній підтримці розвитку культур та мов всіх національних меншин, що проживають на Закарпатті.
- Ініціюватиму державну підтримку розвитку Закарпаття як  краю з особливим  туристично – рекреаційним потенціалом. 


Всі питання вирішуватиму, виходячи з головного -  потреб громадян. Впевнений, разом ми вибудуємо реальну модель гідного  життя  для сучасної, демократичної громади з багатобарвною культурою, стабільним сьогоденням та щасливими дітьми. Я вірю в те , що тільки разом ми змінимо наше життя на краще. 
Для утвердження реального народовладдя:
- зберегти історично установлений адміністративно-територіальний поділ районів округу;
- домогтися реалізації результатів обласного референдуму 1991 року про надання Закарпаттю статусу спеціальної самоврядної території як суб’єкта України;
- підвищувати роль і відповідальність місцевих Рад як основної ланки народовладдя, передавши їм необхідні кошти, функції та повноваження;
- вимагати  від уряду перерозподілу коштів за експлуатацію на території області міждержавних нафто-, газо- і продуктопроводів, енергетичних систем, від митних платежів і зборів, усієї прикордонної інфраструктури;
- ввести державну монополію на використання природних та енергоресурсів, випуск і збут лікеро-горілчаних та тютюнових виробів;
- активізувати боротьбу з корупцією, хабарництвом. Запровадити муніципальну міліцію, відродити народні дружини. Добиватися виборності суддів на місцях, гласності і прозорості в роботі усіх правоохоронних органів. Зняти недоторканість з суддів;
- обмежити термін перебування в парламенті до двох скликань.  
http://uzepervi.livejournal.com/198085.html

Tags: Народная программа
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments