getsko_p (getsko_p) wrote,
getsko_p
getsko_p

Разночтенiя и недопонiманiя межи русинами в свiтi ото в першу очерiдь термiнологiя,и нич бульше

Cостоялось заседания Президии Сетевого Русинского Движения (СРД), на котором обсудили предложение закарпатских предпринимателей озвученных 2 июля в Мукачево на своем заседании:обсудили Проект пограммы Русинского Движения,а такжерезультаты соцопросов за неделю.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19.
20. Русинськое Движенiє пуддержуе позицiю закарпатськых предпринимателю, што межинародному русинству уже пора согласовати позиції. Межи русинами в разных государствах бульш общого ги ткось байлуе обозначити. А вто што межи нами разное про ото треба говорити. Но одкрыто в рамках дискусії.  И мусиме йти на компромiс межи собов кить ся хочеме сохранити як РУСИНСЬКЫЙ НАРОД!

Ото уже не першый гуд подобноє:

Вшытко, што Русины у державах, в котрых жыють, досягли, досягли дякуючі тому, же їх державы мали міцьный інтерес належати до Европы. Найгірше суть на тім доднесь Русины на Україні, котра аж так до Европы доста довгый час не хотіла. А днесь і кідь хоче, ментално є все обернута десь інде.

Менталне обернутя Україны, головно кідь ся то потім прямо односить і на позіцію Русинів, на їх права, чоловіка злостить, но не аж так, як кідь посмотрить на менталне обернутя дакотрых Русинів. Позерати на то, што вшытко ся пише на соціалных сітях в різных русиньскых ґрупах, головно теперь, кідь є тема будучности Европской унії по Брексіті великым вопросом, мі часом запричінює шок. Чоловік собі нараз усвідомлює, же много людей якбач не знать мапу світа. І то не є добра вість.

То, же Европска унія має свої хыбы, же робить і діла, котры не суть правилны, же ся одрізала од жытелів і так далше, то вшыткы добры знаме. Брексіт є про унію як образок з філму Matrix, коли собі треба выбрати єдну із двох перулок. В припаді унії то значіть выбрати собі продовжованя той пути, котра допомогла ку тому, жебы резултаты референдума у Великобрітанії были такы якы суть, котра помагать наростаню процент про екстремістічны політічны партії в окремых членьскых державах, што може скінчіти аж роспадом цілой унії, або собі выбрати нову путь, зрештартовати ся, змінити то, што є зле, і што допомагать наростаню зла в державах унії, пересвідчіти людей, же проєкт унії є найліпшов ґаранційов безконфліктной, народностно розмаїтой, просперуючой Европы, в котрій партії, якы належать до 30-ых років 20-го столітя, не мають што днесь робити.

Од Русинів, бы єм чекав, же будуть якраз они тыма, котры будуть підтримовати далше фунґованя унії, но не все є тому так. На інтернеті мож видіти многых русиньскых мудріяшів, котрым Брексіт поміг ку пережываню неповторятельной евфорії, котры вказують, векшынов з проросійскых сайтів, на котрых є правда скоріше вынятком, як правилом, яка є Европа плана, зопсута, і найліпше бы было, кібы уж зарань нас вшыткых під свою покровительску руку взяв нянько Путін і быв бы конець того пекла, котре ся зве Европска унія.

І так знова зіставать лем повторяти: Вшытко, што Русины у державах, в котрых жыють, досягли, досягли дякуючі тому, же їх державы мали міцьный інтерес належати до Европы. Як раз то, же нашы державы по 1989-ім році вырішыли „іти на Запад“, значіло много в области дотримованя людьскых прав, охраны народностных меншын, охраны їх языків ітд. „Іти на Запад“ значіло обовязково прияти много міджінародных договорів, котры ся спомянутых областей дотуляють, імплементовати їх до державных леґіслатів, што нам, Русинам, ґарантовало наш розвиток, основаня нашых школ, інштітуцій, орґанізацій, кодіфікацію нашого языка по 40-ох роках насилной українізації. То, же нашы державы хотіли „іти на Запад“, завершыло ся вступом нашых держав до Европской унії і поступным одкрываньом граніць в рамках держав Шенґеньского договору. Зато „іти на Запад“ значіло вельо і про міджінародный русиньскых рух. Ниґда, може з вынятком добы, коли сьме жыли в рамках Австро-Угорьской імперії, не было простіше контактовати ся, робити сполочны події, навщівляти ся, знати о собі, бо граніці просто не суть. І то, же не суть, ламле і граніці міджі нами, граніці, котры были неприродно в єднім народі выбудованы по Другій світовій войні. Самособов, лем нещастне Підкарпатя іщі все зажывать то, што сьме мусили зажывати мы вшыткы перед тым, як сьме „пішли на Запад“.

Спомянути бы єм так само міг різны черезгранічны проєкты, Словакія і Польща з того мають доста великый хосен, котры суть так само завдякы унії, і дякуючі котрым міджі нашыма селами суть новы мосты, в нашых селах і містах зреконштруованы културны домы, дякуючі котрым суть одкрыты різны турістічны центры ці збудованы біціґльовы стежкы або стежкы деревяных храмів, і тото вшытко помагать пропаґовати наш реґіон, котрый бы іншак уж быв якбач цалком забытый, помагать то пропаґовати наш народ, нашу културу.

Зато позерати на то, як ся хтось тішыть із Брексіту і надіять ся, же конечно прийде і конець унії, є про мене шоком. Немилым. Зъєдинена Европа є єдиный простор, в котрім можеме пережыти. Европа, в котрій бы дішло ку дефраґментізації, бы быв простор, котрый бы сьме уж пережыти не мусили. В Европі, в котрій бы над здравым розумом знова раз выграв націоналізм, правіцьовый екстремізм, бы сьме были лем єднов з меншын, і меншыны до націоналістічной політікы не належать. В радікалізуючій ся Европі, котра бы мала быти радше під покровительством Москвы, як зъєдинена в Бруселі, бы нас тоты фіґлі барз скоро перешли. Же уж єдну скушеность з покровительством Москвы в історії маєме, она значіла тых 40 років українізації, і на то не памятаме, є смутне.

Кідь є тото вшытко мало зрозуміле, і вызерать то як высока політіка, треба то повісти просто. Мапу світа, в котрій ся не знаме орьєнтовати, дакус зілуструєме. В націоналістічній Европі, котрій подакотры, і кідь собі то не усвідомлюєте, тримате палці, на Вас, честованы Русины, не лем же не чекають вашы права, але ани єден найбіднішый фестівал в тім найостатнішім селі плаченый з державных грошей. А вы фестівалы предці так любите…

Коментарiй єдного из лiдеру русинського движенiя Пудкарпатя Петра Гецко:
Давайте замiсть заочного обвиненiя, межи собов, проведеме єдну обєднавчу межинародну стрiчу в рокаши. Ото уже давно назрiло. Формат не є такым важным. Май важно, што вто мала бы быти стрiча из участю представителю май великої и май влиятельної русинськоi органiзацiї Пудкарпатя - Сетевого Русинського Движенiя (СРД) (36 тис.члену) яка має свою позицiю, и яку чомусь ушиткi трактувуть каждый по свому, и пак обвинявуть и вадяться, и не факт, што в рамках обсужденiя позицiя СРД буде сильно ся одличати од позицiї другых русинськых структур в тому числi и од русинськых структур Словакiї ци США. Думаву, што назрiла така стрiча не лиш из словацькыма русинами. Тогды вшитко стане на свої мiста! Инак недопонiманiє межи русинами буде наростати и продовжати ся вiчно! А оно нам не робит чести, и вообще - РУСИНЫ В РОКАШ!

Коментарiй єдного русинського активiста:
Давна русинська приказка каже-
-"ТКО ПУД ДРУГЫМ ЯМКУ КОПЛЕ,- ТОТ САМ У НЮ ЛОПНЕ".-
-Чистована Европська Унiя свуй горазд мiркуе у тому, обы розрушити i стрибити ЕвроАзiйську Унiю многых народув и народностюв, що ся именуе Росiя, i на дале  мати, як i мае типир, тото ушитко за своi колонiйi.-
-гамiшный уто е менталiтет Европськый.,- i iнтуiтивно, i матерiдльно "ДIКI АЗIАТЫ" ТОТО ЧУВСТВУВУТЬ.-
-пуд улеснов пропагандов  бутафорных прав "ЛЮДИНЫ"- ЕвроУния тыче своi военнi базы пуд ребра Росii....., но сись бумеранг даколись, тай, мусить на Европу вернутися,-
-бо-
-"ТКО ПУД ДРУГЫМ ЯМКУ КОПЛЕ, ТОТ САМ У НЮ ЛОПНЕ".


ПРЕЗИДИЯ СЕТЕВОГО РУСИНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

http://uzepervi.livejournal.com/367685.html

Петр Гецко: Украина не имеет юридического титула над Закарпатьем
Tags: 2ЕКПР, subcarpathian ruthenia, ЕС, Подкарпатская Русь, Русинская концепция, Русинский топ, власть, закарпатская колония Украины, обсуждения, румыны, русинская греко-католическая церковь, русины, русины Словакии, русины не бандеровцы, уровень жизни, футурполис
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments