getsko_p (getsko_p) wrote,
getsko_p
getsko_p

Политическое русинство и слабость украинской внешней и внутренней политики и дипломатии

Cостоялось заседания Президии Сетевого Русинского Движения (СРД), на котором обсудили предложение закарпатских предпринимателей озвученных 3 cентября в Мукачево на своем заседании: помянули  невосполнимую утрату c кончиной Александра Даниловича Ониско, обсудили текущие события в Закарпатье, а также результаты соцопросов за неделю.
1.
2. Русинское Движение поддерживает позицию закарпатских предпринимателей по страхам бандеровцам относительно русинства. Бандеровцам перезагрузку Закарпатья  провести не удалось. Аминь.

Видеоролик "Проблема сепаратизму в Україні: русинський контекст. ТОП ТЕМА"в Ютьюбе посмотрело чуть больше 300 человек 4 лайки ЗА, 4 против. Для сравнения ролик "КАК МЕНЯЕТСЯ СОЗНАНИЕ У ЗАКАРПАТЦЕВ. ПЕТР ГЕЦКО" в Ютьюбе посмотрело более  9,1 тысяч человек. 244 лайков ЗА, 9- против. Понятно, что русинская идеология конкурирует с украинством.  Украинство в Закарпатье явно проигрывает русинству.


Коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радіа lem.fm

Львівска телевізія „Перший Західний“ на своїм Youtube каналі публіковала в рамках проґраму „ТОП тема“ діскузію під назвов Проблем сепаратізма на Україні – русиньскый контекст. Діскузію вела добрі нам знана знателька вшыткого русиньского Софія Федина. Предці про топ тему треба топ редактора.

В рамках рубрікы „модна поліція“ лем курто. Не знам собі в цівілізованій державі представити, жебы мав редактор в телевізії на ланцку коло шыї завішеный державный ерб. Кібы так хтось модеровав в телевізії, люди бы на того чоловіка смотрили будь як на хворого, або націоналісту, припадно хворого націоналісту. В каждім припаді бы то вызерало неґустовно, будьшто бы сьме собі о тім чоловіку думали. На Україні є то іншак. Федина є добрый патріот і так тризубів на тілі не є ниґда дость. Але думам, же і про ню бы быв модератор хворым націоналістом, кібы мав на шыї наприклад російкый ерб…

Тяжше, як оціньованя з боку модной поліції, є оціньовати меріторічность діскузії. Не є то першыраз, што Федина вела діскузію односно Русинів і є то все тото саме.

По перше, Федина не робить діскузію, але монолоґ бісідованый трьома людми. Тото вшытко, што в їй діскузії одзвучало, може повісти за двадцятьдевять минут і сама. Кібы Федині досправды ішло о діскузію в рамках якой-такой журналістікы, і кібы їй в діскузії досправды ішло о тото, жебы глядати якусь правду односно авізованой темы, потім бы до діскузії не вступовала она сама, а лем бы вставляла вопросы. Покля бы їй ішло о гляданя якойсь правды, потім бы до діскузії закликала гостів з єдного (україньского) і другого (русиньского) боку. Потім бы могла выникнути якась діскузія і люди бы собі самы зробили погляд на тоту справу. Лемже то бы быв проблем. Сценарь є ясный. Не люди собі мають зробити образ на основі арґументів єдной і другой стороны проблему, а мы їм ідеме зробити образ. Такый образ, котрый пасує нам.

По друге, арґументы Федины, котра в діскузії діє як третій співбісідник, а не як модератор, але і їй гостів, суть вже давно вычерьпаны і нормалного чоловіка уж з того мусять боліти уха. Цілы рокы знать Федина і їй подібны лем повторяти, же русиньскый рух є сепаратізм, же то політічна справа діріґована Москвов і єдины „свідчіня“ о тім, же тому так є, суть лем бесконечны повторяня мен Сидор і Ґецько, і то є вшытко. Кідь є русиньскый рух такый, чом не давають цілы тісячісторінковы спискы тых сепратістів плаченых Москвов? Бо їх не є. Но і самособов требало знова в діскузії повторяти, же Русин, то стара назва Українців. Докінця же лем Українці „мають право“ хосновати тоту назву.

Так ці так, на дашто тота діскузія была файна. Побавив єм ся аж трираз, што ся мі стало якбач по першый раз при великій діячці Софії Федині, же єм ся на Федині бавив обще.

Першый раз єм ся побавив, кідь бісідовала о тім, же як пришла до Румунії ку Русинам, коли з нима бісідовала по україньскы, не розуміли єй. Но як зачала бісідовати по лемківскы, втогды вшытко розуміли. Ґратулую Русинам в Румунії. Кідь є то правда, были якбач першыма а не знам ці і не остатніма, што Федину чули бісідовати по лемківскы. На різных „лемківскых“ ватрах бісідує на „літературній“ і многы мають похыбности, ці обще она дашто має з Лемками. Може лем то, же сьме од Адама і Евы.

Другый раз єм ся побавив, кідь ішла маніпуловати бісідованьом о тім, як была в Америці. Но у людей, котры знають холем задати на клавіатурі Wikipedia.com, ся вказала так акурат будь як незґрабна маніпулаторка, то є тот ліпшый припад, або як чоловік, котрый не має основны знаня. Федина бісідовала „інтересну“ історію о тім, як в Америці Русины ходять до Америцькой карпаторуськой православной церькви, на чім вказовала, же і там має міджі Русинами вплив Москва, бо то за думками Федины „російска“ церьков. Но і же Русинам поясньовала, і звідала ся, чом не мають, кідь уж, карпаторусиньску а не карпаторосійску церьков. Тото оповіданя є досправды будь барз плана намага о маніпулацію, або тупость, котра кличе до небес. Софія Федина, знателька вшыткого, што дотулять ся Русинів не знать, яка різніця міджі карпаторуськым і російскым. І же як „карпаторуськый народ“ ся Русины іщі і в 20-ых ці 30-ых роках ХХ. столітя часто означовали. І так само не знать, же в анґліцькім языку не є іншого слова як Carpatho-Russian, хоць і російскый є Russian. Но і Софія Федина маніпулує, або не знать, же на Америцьку карпаторуську православну церьков не має Москва жадного впливу, бо тота церьков належыть під Константінополь, а не під Москву.

Но і побавив єм ся іщі раз, кідь ку кінцю проґраму повіла, же они знають, же вшыткы Русины мають україньскы коріня, суть властно Українці, ці собі то они хотять признати, або ніт. Міджі Русинами ся бісідує фіґель, же вшыткы люди суть Русины, лем дакотры о тім іщі не знають. Єм радый, же Федина іде путьов гуморісты вєдно зо своїма науковцями, котрых мала в діскузії. Може їм то піде ліпше, як тото, што роблять теперь.

Софія Федина уж рокы все довкола повторять єдну і тоту саму мантру. Мантру, в котрій має дві мена і слова як Москва, сепаратізм і так далше. То є вшытко, чого є способна. Не каждому є наділено єднако, і кідь є способна лем тото, в порядку. Лем най не забывать, же повторяня мантры має за ціль досягнути особну спасу. Має то помочі тому конкретному чоловіку, котрый собі єй повторять. Зато з тов мантров не треба заморити публічный простор при каждій принагоді. Уж то не є ани смішне і болять з того уха.
автор Петро Медвiдь


Комментарии к первому ролику:

Ой як страшно, Русини напудили Украінцьку ХУНТУ і хунтят, що они не хотят бити Украінцями( шизофреніки).....

Усе це нагадує спір про те, що було спочатку: курка чи яйце. Особливо сподобався висновок ведучої наприкінці передачі, про те, що "всі русини у світі мають українське коріння" :) "Залізна" логіка, особливо якщо пригадати, що на початку випуску самі ж учасники теледискусії говорять про те, що русини стали українцями у 19 столітті, щоб відрізнятися від московитів, які у 18 столітті вирішили стати росіянами і для цього "вкрали" собі в русинів самоназву "руські". Ну, але, бодай, пан Сірко визнає за русинами право називатися русинами, а це вже прогрес :) Словом, говорили- балакали, посідали - заплакали. Або ще: біг пес через овес, не шкодило ні псові, ні вівсові, ані русинським "маргіналам", які твердо знають, що українське коріння між ними проросло лише з "приєднанням" Підкарпатської Русі до Радянської України.

Пан Сирко сам запутался в определениях русский-Россия, русин- украинец. Украинская история имеет русинские корни, а не наоборот! Русин- русский имеют один корень- РУС, и это проблема для украинского определения. Ведь Украину именно поэтому и назвали сто лет тому Украиной, чтобы оторвать этот корень РУС и разделить один славянский народ на два лагеря, противоборствующих, что и имеем сегодня на Украине! Малороссы, великороссы, белороссы- один народ ! Мы знаем, как меняли слова в украинском словаре в эти годы незалежности и это доказательство отделения от общей истории! Нацюндрик Сирко этого не утаишь!

Болтовня украинців про то, што вшиткі украинці суть иппен такі як русины стала похожа на хвору мантру хворых неадекватных людей, котры не мають нич общого из науков и правом. Їх болтовня - єдно пустоє пыскованя, причому злочинно тоталітарноє.

Політичне русинство то слабість української зовнішньої і внутришньои політики и дипломатії.Мали вси информації, а не реагували.Про основу політичного русинства написав дохторску дисертацію др Янко Сабадош з Белграду 70-тих роках 20. століття.З огладом що точно згадав його причину ,його книгу ніхто до тепер не смів друкувати.Це не має нічого спильного з русинами , но тільки з інтересами других держав.


правильнее говорить об украинизме как слабости русского народа на современном этапе. Недаром украинизм галичанин Мончаловский уподоблял тяжелому недугу, поразившему русский организм


Русин – самоназвание населения Древней Руси. Сам этноним русин - производное от слова Русь. Он упоминается в литературных памятниках с X в. К примеру, в текстах договоров с греками князя Олега (912 г.) семь раз, князя Игоря (945 г.) - шесть, в «Русской правде» и т.д. Долгое время данный этноним сохранялся на всей территории, входившей в состав Древнерусского государства: Малороссии, Белоруссии, Великороссии, Карпатской Руси. Тверской купец Афанасий Никитин писал в «Хождении за три моря» (XV в.): «А в том в Чюнере хан у меня взял жеребца, а уведал, что яз не бесерменянин – русин».


В XIII веке оно появляется и в торговом договоре Смоленска с Ригой и северогерманскими городами (1229) - П. В. Голубовский. История смоленской земли до начала XV ст. — Киев, 1895.


Дуже актуальна тема і передача. Професійна ведуча п.Софія.

Яка неграмотна ведуща


Тверской купец Афанасий Никитин писал в «Хождении за три моря» (XV в.): «А в том в Чюнере хан у меня взял жеребца, а уведал, что яз не бесерменянин – русин».


По отношению к территории современной России слово «русин» впервые встречается в договоре новгородского князя Ярослава Владимировича 1189—1199 гг.

Оже тяжа родится бес крови, снидутся послуси, Русь и Немци, то вергуть жеребее, кому ся выимьть, роте шедъ, свою правду възмуть. Оже емати скотъ Варягу на Русине или Русину на Варязе, а ся его заприть, то 12 мужь послухы: идеть роте, възметь своё.

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/RP/goth.htm


К сожалению, данная редакция страницы уже давно потеряла актуальность.
*
Грушевский тоже потерял?
*
на самом деле это правда ,даже если этого и не было в статье
*
Но вопрос в другом: можно ли истину подтверждать с помощью сфальсифицированных доказательств?
*
неприятно да ? но это исторический факт
*
ваша недострана - большой фейк и живите с этим а к нам не лезьте
*
Зрада и ганьба, ящетайю....
Tags: Галичина, Русский мир, обсуждения, русины, русины Словакии, русины не бандеровцы
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments